Leczenie standardowe

W chwili obecnej leczenie histiocytozy z komórek Langerhansa przeprowadzane jest wg protokołu LCH IV. Jest to międzynarodowe niekomercyjne badanie kliniczne. Badanie kliniczne to sposób wprowadzania i sprawdzania nowych, zazwyczaj wcześniej niestosowanych, metod czy schematów leczenia.
W badaniu klinicznym LCH IV lekarze chcą się dowiedzieć, czy leczenie histiocytozy z komórek Langerhansa mogłoby być jeszcze bardziej skuteczne i bezpieczne. Badanie to pomoże również dowiedzieć się czegoś nowego na temat leczenia tej choroby.
Informacje zebrane w tym badaniu wpłyną nie tylko na leczenie Państwa
dziecka, ale w przyszłości również na leczenie innych pacjentów z tą
chorobą. Informacje te mogą znacznie poprawić szanse chorych zarówno na
całkowite wyleczenie, jak i dobrą jakość życia po zakończonym leczeniu.

Gdzie jest ono prowadzone?
W Polsce jedynym ośrodkiem, gdzie prowadzone jest badanie LCH IV jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. • Badanie to jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Posiada aktualną zgodę Komisji Bioetycznej. Uczestnikiem badania może być każdy, kto choruje na LCH i zgłosi się na leczenie do Kliniki Onkologii w Instytucie Matki i Dziecka.

Inne kraje, które uczestniczą w badaniu to: Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Kraje Europy Zachodniej: Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Szwecja, Serbia, Włochy, Wielka Brytania, a także Szwajcaria, Norwegia, Rosja, Białoruś, Indie, Izrael, Korea Pd., Argentyna i Turcja.

Należy pamiętać, że:
Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne. Można nie wyrazić zgody na branie udziału w badaniu lub wycofać się z niego w każdym czasie, bez żadnych konsekwencji. Nawet po rozpoczęciu udziału w badaniu można wycofać się z niego w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny. Jeśli pojawią się nowe informacje dotyczące choroby lub jej leczenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki prowadzonej terapii, zawsze zostaną Państwo o tym poinformowani. Zyskują wtedy Państwo szybki dostęp do aktualnej wiedzy medycznej w tym temacie. Za udział w badaniu ani pacjent, ani lekarz nie otrzymują pieniędzy.

Leczenie w ramach badania jest całkowicie bezpłatne.