Klasyfikacja

 

Klasyfikacja chorób
z kręgu 
histiocytoz

W 2016 roku z modyfikowano klasyfikację, w ramach której wyodrębniono pięć grup:
  1. grupa L
  2. grupa C
  3. histiocytozy złośliwe
  4. różne postaci choroby Rosai-Dorfman
  5. zespoły hemagocytarne oraz zespół makrofagów