Leczenie chirurgiczne

 
U pacjentów z pojedynczym ogniskiem kostnym często jedynym leczeniem jest biopsja zmiany; niekiedy konieczne staje się wyłyżeczkowanie ogniska.

Część dzieci ze zmianami w obrębie układu kostnego może wymagać okresowego unieruchomienia. O możliwości ponownego uruchamiania czy obciążania kończyn decyduje lekarz chirurg onkolog w zależności od tempa gojenia się zmian.