Inne projekty

Projekty prowadzone w IMID

 

Projekt REGBONE


Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE).

 

Projekt BUTTERFLY


"Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”


#pokazserce

(P)OKAŻ SERCE to kampania społeczna organizowana przez Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej nowotworów dziecięcych i ich wczesnej wykrywalności.
                                         www.pokazserce.pl