Projekty ABM w Klinice Onkologii

W dniu 15.12.2022 odbyło się kolejne cykliczne posiedzenie naukowe W naszym Instytucie. Tym razem wśród gości zaproszonych wzięła udział oraz prof. Anna Raciborska, która wygłosiła wykład pt. „Projekty ABM w Klinice Onkologii”.

Główne zagadnienia dotyczyły:

- jak zaczęła się i rozwija współpraca

- jak było dotychczas

- medycyna personalizowana

- główne założenia projektu POLHISTIO

- główne założenia projektu REGBONE

- główne założenia projektu BUTTERFLY

- sposoby rozwiązywania problemów w procesie prowadzenia projektów

- plany rozwoju dzielności naukowo-badawczej i leczniczej naszej Kliniki. 


Dodatkowo spotkania naukowe są inicjatywą, w ramach której zapoznajemy się z nowymi pracownikami Instytutu. Na dzisiejszym spotkaniu kilka słów o sobie opowiedziała dr Anna Zelwiańska, która jest specjalistą pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej. Życzymy Pani Doktor samych sukcesów i owocnej pracy.


Projekty ABM w Klinice Onkologii 122022 11png