Prof. Raciborska na Liście Stu 2022

Już po raz 20. „Puls Medycyny” prezentuje sylwetki lekarzy, którzy mieli największy wpływ na rozwój polskiej medycyny. Od 2014 r. oceniamy też w oddzielnym rankingu osoby, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Plebiscyt Lista Stu jest swoistym podsumowaniem osiągnięć, którymi w danym roku wyróżniły się nominowane osoby w różnych dziedzinach medycyny i systemu ochrony zdrowia. Ostatnie lata wyraźnie pokazały jednak, że dla ostatecznej oceny nie bez znaczenia są wydarzenia, sytuacja społeczna, ekonomiczna czy historyczna podsumowywanego roku.

 

Za osobę najbardziej wpływową w polskiej medycynie kapituła uznała - już po raz trzeci w historii naszego plebiscytu - prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego - dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierownika Światowego Centrum Słuchu. Prof. Henryk Skarżyński jest także m.in.: konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, członkiem korespondentem PAN, członkiem założycielem Światowego Forum Słuchu przy WHO.

55. miejsce na Liście Stu 2022 Pulsu Medycyny w kategorii Medycyna

Prof. IMID dr hab. n. med. Anna Raciborska jest specjalistką pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej. Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), a także absolwentką wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2003 jest związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie od 2017 pełni funkcję kierownika Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, a także członka Rady Naukowej IMiD. Jest Główny Badaczem w 3 projektach finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych realizowanych w Instytucie.

Jednym z głównych celów jej pracy zawodowej jest poprawa wyników leczenia pierwotnych guzów kości i histiocytoz. Anna Raciborska jest otwartą i łamiącą stereotypy lekarką, a onkologia dziecięca jest jej pasją. W swojej pracy łączy doświadczenie dynamicznej i rzeczowej specjalistki z empatią kobiety i matki.

anna_raciborskajpg 
Na zdjęciu od lewej: wiceminister dr n. med. Maciej Miłkowski, prof. Anna Raciborska, prof. Marcin Czech

anna_raciborska_jpgjpg
Na zdjęciu: prof. Anna Raciborska, prof. Piotr Rutkowski

ARaciborska_jpgNa zdjęciu dr n. med. Mateusz Spałek i prof. Anna Raciborska

Źródło: Puls Medycyny

https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2022-znamy-wyniki-plebiscytu-1178811