Prof. Raciborska: histiocytozy nie można bagatelizować, licząc, że „sama przejdzie”


Histiocytozy są zaliczane do chorób nowotworowych. U dzieci najczęściej występuje histiocytoza z komórek Langerhansa. W Polsce rocznie rozpoznaje się ją u ok. 25-30 małych pacjentów, najczęściej chorują bowiem dzieci do 6. roku życia - mówi pediatria, onkolog i hematolog dziecięca dr hab. Anna Raciborska w rozmowie dotyczącej występowania, objawów, diagnozowania i leczenia tej choroby.

thumbnail_ARjpg
Dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD, jest specjalistką w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownikiem Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Obecnie jest również aktywnym członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Histiocytarnego (Histiocyte Society; HS), Europejskiego Stowarzyszenia Histiocytarnego (European Consortium of Histiocytosis; ECHO), bierze udział w międzynarodowych grupach roboczych ds. leczenia guzów kości (m.in. Euro Ewing Consortium) oraz chorób z kręgu histiocytoz (spotkania grupy ECHO).

Ciąg dalszy artykułu w rozmowie z Ewą Kurzyńskąhttps://pulsmedycyny.pl/prof-raciborska-histiocytozy-nie-mozna-bagatelizowac-liczac-ze-sama-przejdzi...Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/prof-raciborska-histiocytozy-nie-mozna-bagatelizowac-liczac-ze-sama-przejdzi...