Narządy wzroku a histiocytoza

 Dlaczego u dziecka z histiocytozą zlecamy badanie okulistyczne?

 

Histiocytoza jest rodzajem rzadkiej choroby nowotworowej, która może powodować zmiany zapalne i guzy w różnych częściach ciała, w tym w oczach. Dlatego badanie okulistyczne jest zalecane u dzieci z histiocytozą, aby wcześnie wykryć i monitorować ewentualne zmiany w narządzie wzroku. Objawy okulistyczne w histiocytozach obserwuje się w 10% przypadków. Większość przypadków dotyczy pacjentów z histiocytozą z komórek Langerhansa lub JXG. Pomimo nielicznych sytuacji nie można jednak lekceważyć takiej możliwości, bowiem nieleczone mogą prowadzać do zaburzeń widzenia. W przypadku LCH większość przypadków dotyczy oczodołu, a zajęcie wewnątrzgałkowe jest rzadkie i zwykle występuje w podostrej postaci rozsianej. W przebiegu JXG zmiany o tym charakterze stwierdza się zazwyczaj w gałce ocznej i mogą one wystąpić niezależnie od nasilenia zmian skórnych.

  okulista-histiocytozajpeg

Postępowanie w przypadku powikłań okulistycznych zależy nie tylko od rozległości choroby oczodołu, ale także od stopnia zajęcia ogólnego organizmu. Pacjent obowiązkowo powinien pozostawać pod opieką onkologa dziecięcego.