Najnowsza publikacja dot. projektu POLHISTIO

Identification and characterization of stromal-like cells with CD207+/low CD1a+/low phenotype derived from histiocytic lesions - a perspective in vitro model for drug testing

Autorzy: Agnieszka Śmieszek, Klaudia Marcinkowska, Zofiia Małas, Mateusz Sikora, Martyna Kępska, Beata Nowakowska, Marta Deperas , Marta Smyk, Carloa Rodriguez-Galindo, Anna Raciborska


histiocytoza 3png


Histiocytozy są rzadkimi schorzeniami, które objawiają się wzmożoną proliferacją patogennych komórek szpikowych, które mają cechy histologiczne wspólne z makrofagami lub komórkami dendrytycznymi i gromadzą się w różnych narządach, m.in. w kościach i skórze. Przedkliniczne modele in vitro, które można by wykorzystać do określenia molekularnych szlaków choroby są ograniczone, dlatego badania nad histiocytozami stanowią wyzwanie. W obecnym badaniu porównano cechy cytofizjologiczne progenitorowych komórek zrębowych pochodzących ze zmian histiocytarnych (sl-pHC) trzech pacjentów pediatrycznych z różnymi typami histiocytoz. Scharakteryzowane komórki mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w testowaniu leków.

Uzyskane i scharakteryzowane modele komórkowe komórek zrębowych pochodzących ze zmian histiocytarnych mogą zostać wykorzystane do badań biologii histiocytozy i testowania leków.


komrki_histiocytozypng


Źródło:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10860276/