Nagroda Prezesa ABM

Podczas Konferencji "Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji przekazane zostały Nagrody Prezesa Agencji Badań Medycznych - Medycyna Jutra.

Laureatami zostali, w kategorii:

  • Główny Badacz - prof. Anna Raciborska Instytut Matki i Dziecka
  • Instytucja - Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Organizacja Pozarządowa - Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u dorosłych. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
anna_Raciborska_POLHISTIOjpg


Innowacje w medycynie przekładają się na jakość opieki. Mówimy tu nie tylko o lekach, ale także technologiach i projektach infrastrukturalnych. Tworzenie spójnego ekosystemu innowacji wokół systemu ochrony zdrowia, efektywne wykorzystanie danych, współpraca podmiotów publicznych i prywatnych oraz wzmacnianie atutów konkurencyjnych Polski w obszarze biotechnologii to klucz do nowoczesnej opieki zdrowotnej – podsumowuje prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Główne tematy konferencji to kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia, badań klinicznych i terapii personalizowanych, rola Polskiej Sieci Badań Klinicznych oraz 3-Seas Cancer Initiative.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wspólnej dyskusji ekspertów, którzy nie tylko zidentyfikują braki systemowe, ale także spróbują znaleźć odpowiednie rozwiązania i szanse dla rozwoju polskiej opieki zdrowotnej.

Przypominamy, że w Instytucie Matki i Dziecka po kierownictwem prof. Anny Raciborskiej trwa obecnie 5 badań klinicznych:

- projekt POLHISTIO (HISTIOGEN, BRAVO, TRAM)

- REGBONE

- BUTTERFLY.

Relacja video dostępna jest: https://www.youtube.com/watch?v=VBjxRQX1Ug4

Źródło: abm.gov.pl