Konferencja Jesień w Warszawie

Dziś odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Pediatria 2023 „Jesień w Warszawie”

Prof. Anna Raciborska wygłosiła na spotkaniu wykład w ramach sesji onkologicznej pt. „Nowotwory u dzieci manifestujące się zmianami w obrębie skóry”. Prof. Raciborska opowiedziała młodym adeptom medycyny między innymi o manifestacjach skórnych w histiocytozach oraz o projekcie POLHISTIO, który jest bardzo dużą szansą na powrót do zdrowia dla wszystkich Małych Pacjentów z Polski.


Serdecznie dziękujemy prof. Teresie Jackowskiej Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego za zaproszenie!

Szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie www.owptp.pl


Nowotwory u dzieci manifestujce si zmianami w obrbie skry Prof dr hab med Anna Raciborska 1png