Konferencja Histio Society

W dniach 18-20 września w Sztokholmie odbywa się 38th Annual Meeting of the Histiocyte Society. Zespół projektowy POLHISTIO referujący wyniki prac nad histiocytozą w Polsce reprezentują prof. Anna Raciborska i dr Zofia Małas.

Na plakacie pt. Comparison of basic cytophysiological features of three cell lines derived from progressive langerhans cell histiocytosis of bone and skin, przedstawione zostały modele uzyskane w toku oryginalnych badań, które można wykorzystać doopracowania ukierunkowanych i spersonalizowanych terapii w histiozytozie z komórek Langerhansa.

Autorami pracy są: Anna Raciborska , Klaudia Marcinkowska , Zofia Małas, Mateusz Sikora, Jadwiga Weclawek-Tompol, Carlos Rodriguez-Galindo, Agnieszka Śmieszek.

Ponadto w ramach konferencji zostanie wygłoszony wykład przez dr Jean Donadieu pt. MAPK inhibitors in children with refractory histiocytosis: an international study of 199 cases, którego współautorem jest prof. Anna Raciborska.

POLHISTIO_LCH_Sztokholmjpg