Konferencja ACCORD 2024

W dniach 23-25 maja odbyła się konferencja: ACCORD 2024. Interdisciplinary Conference on Drug Sciences.

W ramach współpracy w projekcie POLHISTIO wstępne wyniki pracy nad lekami: wemurafenibem i trametynibem w leczeniu histiocytozy, miały przyjemność zaprezentować badaczki z Instytut Chemii Przemysłowej: Edyta Pesta, Katarzyna Gilant, Katarzyna Buś – Kwaśnik z prof. Anną Raciborską, która jest Głównym Badaczem i pomysłodawcą projektu POLHISTIO.

Doniesienia nosiły tutuł:

 

·       Validated LC-MS method for determination of vemurafenib in human plasma: Application to a pharmacokinetic study in juvenile patients

·       The selectivity and specificity of the method for trametinib determination in human plasma: Application to pharmacokinetic studies in juvenile patients.

 8b09a581-f9b5-443c-855d-82930945c2dc 1jpg

Celem II Interdyscyplinarnej Konferencji Nauk o Lekach ACCORD 2024 była integracja środowisk naukowych i przemysłowych zaangażowanych na różnych etapach badań i rozwoju leków. Prezentacja dorobku naukowców z różnych dziedzin oraz możliwość spotkań i dyskusji naukowych to krok w stronę przełamywania barier komunikacyjnych, stwarzający możliwość nawiązania współpracy i prowadzenia interdyscyplinarnych badań. Konferencja ACCORD stworzyła dogodne warunki do prezentacji osiągnięć doświadczonych i młodych naukowców. Stanowiła forum dyskusji i wymiany doświadczeń podczas sesji wykładowych i plakatowych oraz Panelu Dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów ze świata nauki i przemysłu.

 

Do wygłoszenia wykładów plenerowych zaproszono14 znakomitych naukowców i ekspertów z całego świata. Dodatkowo obyły się warsztaty “Physiologically based pharmacokinetics (PBPK) modelling and simulation – basic course” oraz “Leveraging the Cambridge Structural Database for pharmaceutical innovation”.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.accord.wum.edu.pl

 

Źródło: Puls Medycyny

a86015af-08a0-4726-b3b0-6494d79003efjpg