Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami z histiocytozą

Histiocytoza to grupa chorób związanych z nadmiernym wytwarzaniem się i akumulacją w różnych tkankach, komórek zwanych histiocytami. Choroba może prowadzić do powstawania guzów, zmian skórnych oraz zaburzeń układu odpornościowego i innych narządów.

Opieka nad dzieckiem z histiocytozą powinna być prowadzona przez zespół specjalistów, w skład którego mogą wchodzić m.in. pediatra, hematolog, onkolog dziecięcy, chirurg, radiolog, fizjoterapeuta, psycholog, neurolog, okulista. Ważne jest, aby opieka nad dzieckiem była spójna i koordynowana przez lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin, tak aby zapewnić jak najlepsze leczenie i rehabilitację.

 POLHISTIO-histiocytozapng

Opieka nad dzieckiem z histiocytozą może obejmować m.in.:

  • Leczenie farmakologiczne: leki stosowane w leczeniu histiocytozy mogą być podawane doustnie lub dożylnie.
  • Zabiegi chirurgiczne: w niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, np. biopsja, czy usunięcie guza.
  • Rehabilitacja: w trakcie leczenia i po jego zakończeniu ważne jest prowadzenie rehabilitacji, aby poprawić sprawność fizyczną i zdolności dziecka.
  • Wsparcie psychologiczne: choroba i leczenie mogą być stresujące dla dziecka i jego rodziny, dlatego ważne jest zapewnienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich członków rodziny. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie szukali pomocy i wsparcia, gdy tego potrzebują, aby móc lepiej sobie radzić z trudnościami związanymi z opieką nad dzieckiem z histiocytozą.

Opieka ta powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb i możliwości dziecka oraz jego stanu zdrowia. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi stanu zdrowia dziecka i potrzeb leczenia oraz współpracowali z zespołem medycznym. 

Projekt POLHISTIO dodatkowo zapewnia pacjentom taką kompleksową opiekę, warto podkreślić również, że pacjenci mogą skorzystać z refundacji kosztów dojazdu do naszego ośrodka.