I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Raciborska_Prubanjpg

EDUKACJA - DZIAŁANIE - KURS NA PRZYSZŁOŚĆ

#młodazdrowapolska

29 sierpnia odbył się I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Naszą Klinikę reprezentowała prof. Anna Raciborska oraz Joanna Pruban. W debacie ze Stanisławem Maćkowiakiem, prezesem Federacja Pacjentów Polskich, oraz prof. Janem Styczyńskim, konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej rozmawiały o diagnostyce i rejestrach w chorobach rzadkich i onkologicznych.

Raciborska_Pruban_1jpg
Na zdjęciu od lewej: prof. Anna Raciborska, Joanna Pruban, Jolanta Czerniecka-Siwecka

Edukacja to zasób dla zdrowia. Zdrowie to zasób dla edukacji. Geometria tych prostych zależności układa się w koło - koło ratunkowe dla przyszłości. A jego osią jest, cytując WHO, „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” dzieci i młodzieży.

Aktualne wyzwania polityki zdrowotnej w kontekście zdrowia dzieci i młodzieży są jedną z głównych narracji dotyczących przyszłości wszystkich sektorów. Świadomość konieczności zmian w obszarach takich, jak: profilaktyka, promocja zdrowia i prewencja, zarządzanie kryzysami, poprawa jakości opieki zdrowotnej, równość w dostępie do świadczeń i do innowacyjnych rozwiązań w zdrowiu – jest już wyraźnie określona. Kolejnym etapem jest wdrożenie strategii, które zwiększą kompetencje zdrowotne przyszłych pokoleń i posłużą, jako skuteczne rozwiązania w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

 – Zdrowie dzieci i młodzieży to kluczowy obszar rozwoju społeczeństwa. To inwestycja, która dotyczy każdego z nas. To perspektywa zdrowia, która wymaga kompleksowej analizy w trzech podstawowych kierunkach: dynamiki zmieniających się trendów, w tym technologii, dobrostanu psychicznego i systemu dopasowanego do najmłodszych, do generacji multitasking – mówi Iwona Schymalla, prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo.

Wśród najważniejszych tematów dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży - nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie - wymienia się: otyłość i nadwagę, kondycję zdrowia psychicznego, uzależnienia, niebezpieczeństwa generowane przez Internet, edukację zdrowotną, choroby przewlekłe i dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te wyzwania wymagają skoordynowanych działań ze strony decydentów, polityków, pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, rodziców, ale też i samej młodzieży.

I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży już wkrótce stanie się synonimem długofalowego planowania strategicznego w ochronie zdrowia, w czasie którego podczas debat z udziałem ekspertów wielu dziedzin organizatorzy przyjrzą się wizji ochrony zdrowia dla następnych pokoleń. Warto być częścią tych dyskusji. I obrać kurs na #zdrowąprzyszłość.Relację z konferencji można obejrzeć w transmisji online:


Źródło: https://kzdim.pl/