Histiocytoza a palenie

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Dlaczego o tym mówimy?

Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa (PLCH) najczęściej występuje u pacjentów dorosłych lub nastolatków palących papierosy. Dym tytoniowy jest uznawany za istotny czynnik ryzyka powstawania płucnej postaci LCH. 

Niestety mechanizmy tego procesu nie są w pełni poznane. Palenie tytoniu powoduje gromadzenie się histiocytów w płucach. Zjawisko to obserwowano u chorych na płucną postać LCH, ale również zdrowych palaczy tytoniu, chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i inne choroby płuc.

Dlatego też, w tych przypadkach zaleca się przede wszystkim zaprzestania palenia. Badania dowodzą, że nawet w 50% przypadków dzięki temu można osiągnąć stabilizację choroby lub regresję.