ECHO - SIOPE 2023

W dniach 8 – 12 maja odbywa się 4th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Oncology w Walencji.

To spotkanie ma na celu zgromadzenie różnych interesariuszy zaangażowanych w rozwiązywanie kluczowych problemów dzieci i młodzieży chorych na nowotwory. Doroczne spotkanie SIOP Europe jednoczy w unikalnym, interaktywnym formacie w celu omówienia aktualnych priorytetów i potrzeb w dziedzinie nowotworów wieku dziecięcego.

342861460_571443164852481_8028635314264754761_njpg
Fot. Twitter – ECHO - european histiocytosis

Coroczne spotkanie ponownie odbędzie się we współpracy z CCI Europe, zapewniając reprezentację i udział rodziców i osób, które przeżyły nowotwór w dzieciństwie. Taką organizacją jest m.in. ECHO (The European Consortium for Histiocytosis), która zrzesza specjalistów, rodziców i pacjentów chorych na histiocytozy.
Podczas sesji wykładowej ECHO przedstawiciele organizacji opowiedzieli m.in. o celach i wizji przyświecającej organizacji, czy o priorytetach na rok 2023.

Należą do nich:
- zacieśnienie relacji i współpracy z SIOPE
- poprawa widoczności strony internetowej ECHO celem rozpowszechniania wiedzy (https://www.echo-histio.net/)
- opracowanie umowy o wymianie danych w ramach projektów ECHO
- przeprowadzenie prac grupy roboczej nad ujednoliceniem i uproszczeniem danych i zmiennych zebranych do tej pory
- leczenie dzieci z LCH (RAF-inhibitor trial)
- leczenie dorosłych z LCH.


Źródło: Twitter – ECHO - european histiocytosis