Choroba/Zespół Rosai-Dorfman

Co to jest Zespół Rosai-Dorfman?

Zespół Rosai-Dorfman (RDS, RDD) to bardzo rzadka histiocytoza nie wywodząca się z komórek Langerhansa, charakteryzująca się nadprodukcją histiocytów, które gromadzą się w węzłach chłonnych. 


Jakie są objawy choroby Rosai-Dorfmana?

U większości pacjentów występują obustronne, masywne i bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych szyi. U części pacjentów występują objawy ogólne: gorączka, nocne poty, utrata masy ciała, lub bez nich. 43% chorych ma zajęte inne narządy. 


Jakie jest rokowanie w chorobie Rosai-Dorfmana?

Rokowanie koreluje z liczbą zajętych grup węzłowych oraz liczbą zajętych narządów. Zwykle jest korzystne, szczególnie w przypadku zajęcia jedynie węzłów chłonnych i skóry. W innych przypadkach przebieg jest nieprzewidywalny, niekiedy z naprzemiennymi okresami remisji i reaktywacji, które mogą trwać lata.

Czy dzieci z Zespołem Rosai-Dorfmana mogą skorzystać z leczenia i diagnostyki w ramach projektu POLHISTIO?

Jeśli dziecko choruje na chorobę Rosai-Dorfmana, po spełnieniu kryteriów włączenia oraz podpisaniu świadomej zgody przez obojga rodziców, pacjent z tą chorobą może skorzystać z diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach projektu. Jest to zawsze wspólna decyzja kliniczna lekarza w porozumieniu z rodzicami i dzieckiem.